Wednesday, March 9, 2011

Takaful Health

Takaful Health… Sick? We Cover… Healthy? we Reward…
PruBSN telah melancarkan produk baru yang buat pertama kalinya memperkenalkan skim insuran/takaful yang akan memberi pulangan berupa bonus kepada peserta takaful yang tidak melakukan sebarang tuntutan pada tahun tersebut. Dengan slogan Sick? We Cover. Healthy?We reward. PruBSN akan memberi perlindungan dengan kad rawatan bernilai dari RM500 ribu sehingga RM1.5 Juta, dan pada masa yang sama, PruBSN juga akan memberi bonus kepada peserta takaful yang tidak melakukan sebarang tuntutan…

No comments:

Post a Comment